Bạn Thu Hà 25 tuổi Hà Nội

Được đứa bạn giới thiệu đến Beauty HK Spa để tiến hành nâng mũi 
đối tác